Võ Tây Sơn

Võ Thuật Tây Sơn Việt Nam.

Nước Việt Nam lập quốc từ năm Nhâm tuất 2,879 trước Tây Lịch, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử Tổ Tiên đã hy sinh biết bao xương máu trong suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước. Võ thuật đã được hình thành qua dòng thời gian  dài của lịch sử dân tộc .

quang trung ky3_1Hơn 1000 năm Bắc thuộc (III trước Tây Lịch- 938 sau Tây Lịch). Với thời gian dài , dân tộc Việt đã chịu đựng  bao sự tàn bạo, khắc khe của chính sách ngoại bang cai trị trên lãnh thổ Việt Nam (Đại Việt, An Nam…). Trên không thuận lòng trời, dưới không hợp lòng dân nên vận nước đổi thay. Toàn dân vô cùng ta thán, đoàn kết vùng lên đánh đuổi ngoại xâm để giữ vững nền độc lập – tự chủ. Tinh thần bất khuất của dân tộc Việt được hun đúc mãi, vì thế xuất hiện những vị anh hùng  đứng lên phất cờ khởi nghĩa, chiêu binh xông pha trận mạc. Từ các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn …đều chú tâm đến việc phòng bị bảo vệ đất nước. Tất nhiên phải có quân đội hùng mạnh. Võ thuật là đều tất yếu trong giai đoạn này. Các khoa thi văn và võ được nhà vua tổ chức để tuyển chọn nhân tài … Cử Nhân võ, Tiến Sĩ  võ (Tuệ Sĩ)…  được phong tước phẩm để phò vua giúp nước. Câu nói của cổ nhân luôn luôn được nhắc nhở, trong tâm khảm của  nhân gian:  “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.

Hơn nữa thời đầu lập quốc sức vóc con người không mạnh bằng rồng, rắn, cọp, voi… bay nhảy không bằng chim muông… nhưng nhờ  khối óc  thông minh,con người  tinh luyện những chiêu thức đặc biệt hoặc thế thuật để áp chế muôn thú. Những kỷ thuật tránh né lanh lẹ được hình thành qua thời gian tập luyện. Vì vậy võ thuật được manh nha phát triển từ những thời kỳ này…và võ  cũng rèn luyện thể lực , thêm ý chí vững mạnh cho con người.

Tây Sơn tam kiệtĐến đời Nguyễn Tây Sơn, được xem như một thời kỳ võ thuật cực thịnh trong lịch sử. Vua Tây Sơn (Tam Kiệt) đã tận dụng và phát huy nền võ Việt triệt để. Áp dụng theo biến động của sự vật để đưa ra nguyên lý về võ học Tây Sơn rồi truyền thụ trong hàng tướng sĩ. Bộ tham mưu của vua Quang Trung rất giỏi. Điển hình như vợ chồng Đại Tướng Trần Quang Diệu- Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Huỳnh Tấn Văn … võ nghệ siêu- quần. Tam Kiệt Tây Sơn là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ đều xuất thân từ vùng núi  làng Tây Sơn thuộc Huyện Tuy Viễn đất Qui Nhơn(miền Trung Việt Nam) sau tách ra là Quận Bình Khê (nay thuộc tỉnh Bình định). Được  dân  chúng qui phục ngày càng đông Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ thế lực rất mạnh đánh đâu thắng đó. Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng đế, đặt niên hiệu Thái Đức, lấy thành Đồ Bàn làm kinh đô, phong tước cho Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, Nguyễn Lữ là Đông Định Vương. Triều đại Tây Sơn vào trang lịch sử.  Trong ba anh em, Nguyễn Huệ nổi bật hơn cả.
Vua Quang TrungNguyễn Huệ biết áp dụng Thời, Thế, Cơ trong sự nghiệp Ngài đã làm rạng danh lịch sử nước nhà. Ngài cho quan, lính luyện tập võ Ta (võ An Nam, sau gọi là võ Tây Sơn Bình Định) đặc biệt thế thuật, kỷ cương triệt để, những bài quyền pháp, hệ thống hóa theo từng bài thiệu truyền dạy. Lấy ít đánh nhiều, lấy nhu chế cương. Quyền, côn, kiếm, cổ…tập luyện cấp tốc. Chiến dịch tiến quân thần tốc.  Ngoài Bắc  Vua Lê trị vì, Chúa Trịnh hiếp chế vua nên Bắc Bình Vương dẫn binh ra đánh dẹp Trịnh phò Lê.  Nhân tài ở Bắc Hà cũng theo giúp Nguyễn Huệ, vua Lê phong Ngài là Nguyên Soái Uy Quốc Công và gả Ngọc Hân Công Chúa(Bắc Phương Hoàng Hậu)…

Từ đấy Võ Tây Sơn lại càng nổi tiếng khắp trong nhân gian.  Nhắc đến Tây Sơn hay Võ Học Tây Sơn phải nghĩ đến Hoàng Đế Quang Trung

“ Sim rừng lúa ruộng tre thôn;
Lòng say phá địch khúc dồn tiến quân…”

Triều đại Tây Sơn muốn dùng chữ 西山để sánh với Đông Hải 東海.  NúiTâySơn có bao giờ mất cũng như nước biển Đông có bao giờ cạn đâu! Bài Ca Bình Bắc của V.H.Chương đã nói lên:

”… Hãy dừng lại thời gian trả lời ta – Có phải?
Dưới vầng nguyệt lạnh lùng quan-ải,
Dưới vầng dương thiêu đốt quan-san,
Lớp hưng- phế xô nghiêng từng triều-đại,
Mà chí lớn dọc ngang,
Mà nghiệp lớn huy hoàng.
Vẫn ngàn năm còn mãi,
Vẫn ngàn năm người áo vải đất Quy- Nhơn!…”

Võ Sư Phan Siêu.

2 Comments

 1. Phan Nam

  Hịch Của Vua Quang Trung:
  “ Trong vòng trời đất chia theo phận sao dực, sao chẩn, Nam, Bắc vẫn riêng một non sông…
  Từ Hán về sau, họ cướp đất đai ta,cá thịt nhân dân ta, vơ quét của cải nông nổi ấy thật là khó chịu. Người nước ai cũng phải nghĩ đánh đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ. Các ngài không chịu bó tay ngồi nhìn quân tàn bạo nên đã thuận lòng người dấy quân nghĩa, đánh đuổi chúng. Trong những khi ấy Nam Bắc đâu lại phận đó, bờ cõi yên ổn, vận nước lâu dài. Từ nhà Đinh đến nay, chúng ta không còn phải cái khổ Bắc thuộc”.
  ( 1788 – 1789)

 2. Phan Nam

  Kính mời quý vị và các thi văn hữu cùng Đồng hương xem mục Diễn đàn Võ học và Thơ Văn. Mời sự tiếp tay gửi bài vở về Phan Nam. Hay Admin. cổ võ thêm nền Võ Học Tây Sơn… phong phú hơn. Cám ơn tất cả .

  Phan Nam

  ( phannam45@gmail.com )

Leave a Comment

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Skip to toolbar