Khiêu-vũ-dance-syllabus

The Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới cho tất cả những gì liên quan đến khiêu vũ.

ISTD là hội đoàn non-profit và membership. ISTD tiên chuẩn hóa những bước khiêu vũ và kỹ thuật cho Latin and Standard với mục đích cho tất cả mọi người trên toàn thế giới có thể nhãy đồng bộ với nhau.

Một khi bạn đã học những điệu nhãy ỏ Canada, bạn có thể dể dàng mời bất cứ ai ra sàn nhãy ở Europe, America, Asia, Australia…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Skip to toolbar