About Us

Tôn Chỉ của Hội Văn Hóa Tây Sơn

  • Phát triển Văn hóa & Võ học thời Tây Sơn

  • Đoàn kết, hổ trợ các Hội đoàn trong Cộng đồng Người Việt.

  • Tổ chức những buổi diễn thuyết về Văn hóa

  • Tổ chức những khóa học Khiêu Vủ Quốc Tế (International Style)

  • Tổ chức Đêm Dạ tiệc Dạ vũ Hội ngộ Tây Sơn hàng năm vào tháng năm Dương lịch.

  • Tổ chức lễ Giỗ Trận Đống Đa (tùy phương tiện).

  • Tổ chức gây quỹ từ thiện

  • Bảo trợ ra mắt tác phẩm của văn nghệ sĩ

  • Kết Hợp: Nghệ Thuật Đông & Tây.

Liên Lạc Hội Văn Hóa Tây Sơn

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Skip to toolbar